Disclaimer

De algemene disclaimer en gebruikersvoorwaarden staan op www.blixem.nl. Hieronder volgen de uitzonderingen.

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van de site Mokkels.nl. Hieronder vallen de sites www.mokkels.nl, forum.mokkels.nl en www.battleofthebabes.nl. Door de webpagina(‘s) te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Mokkels.nl besteedt grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Mokkels.nl geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Mokkels.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door Mokkels.nl worden gewijzigd of verwijderd.

Elke tekst, foto of afbeelding die door een derde op deze website wordt geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van Mokkels.nl. Dit geldt tevens voor tekst, afbeeldingen en video die via Mokkels.nl worden weergegeven, maar waarvan de inhoud op een site buiten het beheer van Mokkels.nl is opgeslagen. Mokkels.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie/foto’s/afbeeldingen welke op deze website beschikbaar word(t/en) gesteld.

Indien u van mening bent dat content die op de website Mokkels.nl is geplaatst, of die via Mokkels.nl wordt getoond, gelinkt of anderszins gefaciliteerd wordt in haar openbaarmaking, inbreuk maakt op uw rechten of rechten van derden dan wel in strijd zijn met de Regels en Richtlijnen van Mokkels.nl, kunt u dit aan Mokkels.nl.nl kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@mokkels.nl met daarin de informatie die benodigd is om de Notice and Takedown procedure in werking stellen. Voor meer informatie over de Notice and Takedown procedure en de vereisten waaraan bovenvermelde e-mail moet voldoen, kunt u terecht op deze pagina.

Mokkels.nl behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Mokkels.nl de toegang tot de webpagina monitoren.

U geeft, indien u zich inschrijft in de database van sites die door BliXem worden geëxploiteerd of waar sites van BliXem zijn opgenomen in het privacy statement van derden, het recht (permissie) om BliXem de door u kenbaar gemaakte gegevens (tijdelijk) te gebruiken om u per e-mail, post, telefoon en/of sms te informeren over aantrekkelijke aanbiedingen middels commerciële nieuwsbrieven.

De gebruiker zal Mokkels.nl, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de webpagina, inbreuk van de gebruiker op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.